Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001

V Gorenju GAIO se zavedamo, da je skrb za varen in zdrav življenjski prostor osnovni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti. Varstvo okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih v GAIO-u.

V letu 1998 se je vodstvo podjetja odločilo, da pričnemo aktivnosti za pridobitev certifikata po ISO 14001. V letu 1999 smo pričeli prve aktivnosti, v letu 2000 pa izdelali terminski plan, ki je zajemal analizo obstoječega stanja, izdelavo plana aktivnosti, imenovanje projektnega teama in izvajanje potrebnih aktivnosti. Druga slika – št.1 in dodatno št. 2

S sistematičnim pristopom smo uspeli realizirati vse zahteve standarda in po terminskem planu v mesecu novembru 2000 izvedli začetni pregled sistema ravnanje z okoljem. Neskladnosti, ki so bile ugotovljene, smo odpravili in v mesecu decembru 2000 izvedli zunanjo presojo. Na zunanji presoji ni bilo ugotovljenih neskladnosti, tako da se od 21. 12. 2000 ponašamo s pridobljenim certifikatom, ki potrjuje, da imamo ravnanje z okoljem usklajeno z omenjenim standardom.

V maju 2006 smo bili vključeni v zunanjo presojo, ki jo je v Gorenju, d.d. opravil SIQ. Ugotovili so, da je sistem, uveden v Indopu, skladen z zahtevami standardov ISO 14001:2004 in OHSAS 18001.

Tako smo pridobili certifikat po standardu ISO 14001:2004 tudi v sklopu Gorenja, d.d. Prav tako pa v sklopu Gorenja, d.d. tudi nov certifikat po standardu OHSAS 18001. Pridobitev certifikatov je v skludu z vrednotami Gorenja d.d.

Certifikat IDO 14001:2014 Certifikat za sistem vodenja OHAS 18001:2007