Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000

Kakovost je v podjetju Gorenja GAIO stalnica, ki jo podjetje goji od vsega začetka prisotnosti na trgu strojegradnje. Razmere na trgu nas silijo, da stalno izboljšujemo kakovost naših proizvodov in storitev in si s tem ustvarjamo svoj imidž ter krepimo našo blagovno znamko.V našem podjetju smo se leta 1996 odločili, da zagotovimo obvladovanje kakovosti z vzpostavitvijo sistema kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001. Certifikat smo pridobili 24. decembra 1996 na podlagi presoje s strani certifikacijske hiše BVQI kot Gorenje GAIO d.o.o. Vzpostavljen sistem smo uspešno vzdrževali in nenehno izboljševali. Z novo organiziranostjo, procesnim pristopom in ustreznim odnosom do odjemalcev, z boljšo kakovostjo, z doslednim izvajanjem pogodbenih obveznosti smo uspeli pridobiti zaupanje številnih odjemalcev doma in v tujini in povečati njihovo zadovoljstvo.

V juliju 2002 smo sprejeli program za prehod iz standarda ISO 9001 na novi ISO 9001: 2000. V času od julija 2002 do marca 2003 so potekale aktivnosti potrebne za obnovo sistema kakovosti, katero smo uspešno zaključili v začetku marca 2003.

V juniju 2006 smo bili vključeni v zunanjo presojo, ki jo je v Gorenju, d.d. opravil TÜV, od julija 2006 pa smo v strukturo Gorenja d.d. vključeni kot program Indop.

Ugotovili so, da je sistem, uveden v Indopu, skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

Gorenje GAIO sledi osnovnim načelom kakovosti Gorenja d.d.. Tako smo pridobili certifikat po standardu ISO 9001:2008 tudi v sklopu Gorenja, d.d.

Ker se zavedamo okoljevarstvene problematike in varnega zdravja pri delu imamo v sklopu Gorenja d.d. pridobljen tudi certifikat ISO 14001:2004 in BS OHSAS 18001:2007 pri certifikacijski hiši SIQ.

Nenehno izboljševanje na področju kakovosti in s tem povečanje konkurenčnosti podjetja na trgu nas je v drugi polovici leta 2010 privedlo do uvajanja metode 20 ključev. Namen metode je povečanje učinkovitosti podjetja pri doseganju strateških ciljev, izboljšati zdovoljstvo kupcev, povečati produktivnost in fleksibilnost organizacije.

Certifikat za sistem vodenja ISO 9001:2000