Uporovno varjenje

Oprema za uporovno varjenjeOprema za uporovno varjenje

  • stroji za sestavo in montažo pločevinastih izdelkov:
    • v liniji s transportom in pozicioniranjem
    • samostojen stroj
    • programabilni avtomat za točkanje
  • stroji za varjenje žičnih izdelkov
  • ostali namenski stroj

Uporovno varjenje (zatiskovanje) elementov v sklop

Izvedba varilnih strojev v liniji – avtomatsko

Stroji služijo za transport polizdelka, pozicioniranje, avtomatsko doziranje polizdelkov različnih oblik iz ustreznih zalogovnikov in pritrditev le teh v sestav. Sestava se izvaja odvisno od zahtev z uporovnim varjenjem proizvajalca TECNA ali z zatiskom TOX PRESSOTECHNIK.

 Uporovno varjenje Uporovno varjenje
Stroj za varjenje ojačitev v obod
Uporovno varjenje

Stroji za varjenje žičnih izdelkov

Stroji za varjenje žičnih izdelkov Stroji za varjenje žičnih izdelkov Stroji za varjenje žičnih izdelkov

Samostojna izvedba stroja

Stroj služi za avtomatsko sestavo jeklenih polizdelkov v sklop ob ročnem vlaganju/izpenjanju polizdelkov.

 Samostojna izvedba stroja  Samostojna izvedba stroja

Programabilni avtomat za točkanje Programabilni avtomat za točkanje

Programabilni varilni avtomat služi za točkovno varjenje različnih polizdelkov. V odvisnosti od varilne šablone, nameščene na nosilcu šablon, lahko v delovnem območju točkamo poljubno izbrane točke. Vsaka točka zvara je mikro računalniško kontrolirana.